เรื่องย่อ

เมื่อ “HOME SCHOOL” คือโรงเรียนประจําทางเลือกใหม่ที่ตั้งอยู่กลางป่าที่ห่างไกลผู้คน ในทุกๆ 3 ปี จะมีการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โรงเรียนต้องการ รุ่นละไม่เกิน 13 คน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษที่ไม่มีโรงเรียนไหนเคยมีมาก่อน และเด็กทั้ง 13 คนต้องใช้ชีวิต เรียน กิน นอน และเอาตัวรอดใน “HOME SCHOOL” ให้ได้ตลอดระยะเวลา 3 ปี จากที่เคยคิดว่า โรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนประจําของเด็กร่ำรวยที่เน้นความสะดวกสบายเหมือนที่คติประจําโรงเรียนกล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้ที่ดูแลเหมือนอยู่บ้าน” กลับกลายเป็น “คุก” สําหรับเด็กๆ เพราะกฎข้อบังคับที่เคร่งครัด ไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวก ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต ต้องตื่นพร้อมกัน นอนพร้อมกัน กินข้าวพร้อมกัน และถ้ามีใครคนหนึ่งผิดกฎ คนที่เหลือต้องถูกรับโทษไปด้วย แต่ใครจะรู้ว่าการเปิดเทอมครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล
Thai FullHD
0 /10
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP01
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP02
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP03
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP04
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP05
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP06
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP07
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP08
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP09
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP10
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP11
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP12
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP13
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP14
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP15
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP16
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP17
ซีรี่ส์ไทย Home School นักเรียนต้องขัง - EP18END

แสดงความคิดเห็น

สุ่มหนังเรื่องอื่นๆ