เรื่องย่อ

หลังจากที่ประเทศมากมาย เมืองต่าง ๆ พื้นที่บนโลกล้วนแล้วแต่ประสบภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ทวีปมากมายล้วนเจอปัญหาจนไม่เหลือพื้นที่ให้มนุษย์อาศัย มีเพียงแค่สองดินแดนที่หลงเหลือ และเพื่อเอาชีวิตรอดมนุษย์สองฝั่งจึงเริ่มต่อสู้เพื่อแย่งดินแดนที่เหลืออยู่นั้นด้วยกันเพื่อนำทรัพยากรมาใช้ดำรงชีพต่อไป
Thai FullHD
0 /10

แสดงความคิดเห็น