เรื่องย่อ

ฉีเหลียนซานเห็นหลิวเสียนักจิตวิทยาแนะแนวและช่วยชีวิตผู้หญิงที่จะกระโดดสะพานไว้ จึงเชิญเธอมาเป็นที่ปรึกษาในการแก้บทละคร หลิวเสียตั้งสตูดิโอของตัวเองเพราะต้องการช่วยเหลือผู้คนด้านจิตใจ ฉีเหลียนซานได้รับคำปรึกษาจากหลิวเสียทำให้สนิทสนมกัน และถูกหลิวเสียดึงดูด หลิวเสียร่วมมือกับเสิ่นชินพัฒนาระบบการทดสอบทางจิตวิทยาเอไอและนำไปใช้กับเด็กและสาธารณะประโยชน์ ฉีเหลียนซานก็เข้ามาช่วยด้วย สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จทั้งานและความรัก
SoundTrack(T)+Thai FullHD
0 /10
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP01
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP02
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP03
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP04
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP05
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP06
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP07
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP08
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP09
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP10
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP11
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP12
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP13
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP14
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP15
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP16
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP17
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP18
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP19
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP20
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP21
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP22
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP23
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP24
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP25
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP26
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP27
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP28
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP29
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP30
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP31
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP32
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP33
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP34
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP35
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP36
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP37
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP38
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP39
Twilight (2023) ผูกหัวใจรักสีหม่น ซับไทย - EP40END

แสดงความคิดเห็น